När ska flickor få en jämställd fritid?

[ISBN 978-91-639-0406-6]

Utgivningsår 2015

Frågan om jämställd fritid poppar under stundom upp i debatten. För mig blev ämnet aktuellt när jag kom i kontakt med ridsporten 1999. Under ett decennium presenterade jag olika former av statistik, för att förklara problematiken för lokalpolitiker i Kungälvs kommun. Mina insatser var dessvärre resultatlösa.

Sommaren 2013 publicerades en debattartikel i Göteborgs-Posten och en artikel i Dagens Nyheter, som inspirerade mig att analysera ojämställd fritid i Sverige. Mina analyser omfattar bl.a. Riksidrottsförbundet, Ungdomsstyrelsen, Svenska Kommuner och Landsting och svensk lagstiftning. Och jag framför en del kritik mot deras statistiska material samt hur lagstiftningen duckar för problemet.

Den svenska jämställdhetsskulden kan beskrivas med att det krävs ytterligare 1,8 miljoner deltagaraktiviteter för flickor, per år. De svenska kommunerna bryter ogenerat mot FN:s barnkonvention, då den inte är svensk lag. Jämställdheten är på väg åt fel håll och med Kongelfs Jämställdhetsindex (KJI) har Sveriges 289 kommuner rangordnats. Det är ingen vacker läsning.

Borås, Stockholm, Malmö, Solna, Vallentuna, Botkyrka, Söderhamn, Örebro, Mjölby, Torsås, Kumla, Värnamo och Sundbyberg är bl.a. kommuner med mer än 100 000 deltagaraktiviteter (Lokalt aktivitetsstöd), som rekommenderas studiebesök i Bollnäs, Hammarö, Ulricehamn, Hudiksvall, Tyresö, Falun, Piteå, Lomma, Skövde eller Uddevalla.

Boken är en sammanställning av statistik. Analyser av de två näst största ungdomssporterna per kön - ridsport och ishockey, samt en inledande beskrivning av ett decennium av resultatlös kamp för jämställd fritid. 

Försäljning av boken har upphört!

Boken finns endast tillgänglig via Kungälvs Bibliotek.

Materialet i boken kan ställas till förfogande, utan kostnad, till icke kommersiella intressenter. Förfrågan kan skickas till mail-adress nedan.

 

 Kongelf Förlag, Östergårdsgatan 36, 442 52 Ytterby, Sweden

Mail: lennart.ask (at) kongelf.se